باری دیگر با یاری خداوند متعال و همت همکاران محترممان توانستیم در شرایط سخت موجود با رعایت پروتکل های بهداشتی ،در نمایشگاه معدن کرمان به تاریخ 1399/4/1 الی 1399/4/4 حضور مثبتی داشته باشیم.

 

برای مشاهده تصاویر نمایشگاه اینجا کلیک کنید...