به همت پروردگار متعال و تلاش همکاران عزیزمان، در دستیابی به اهداف شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا و به اثبات رساندن تعهد و تجربه بالا در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی، موفق به دریافت لوح تقدیر از شرکت مپنا شده ایم.
به امید موفقیت روزافزون و پیشروی در عرصه صنعت کشورمان.
گروه مپنا مجموعه‌ای صنعتى است مشتمل بر گروه مپنا به عنوان شرکت مادر، به همراه شرکت‌هاى متعدد تخصصى تابعه و وابسته به آن که در زمینه مهندسى، احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتى، نیروگاه‌هاى انرژى تجدیدپذیر، تأسیسات تولید همزمان برق و حرارت، تأسیسات تولید همزمان برق و شیرین‌سازى آب، مهندسى، اجرا و توسعه پروژه‌های نفت وگاز در خشکى و دریا و مهندسى و احداث پروژه‌های حمل و نقل ریلی، خدمات تصویربرداری پزشکی، برقی‌سازی، ارائه خدمات بهره‌برداری، تعمیر و نگهدارى در صنایع مذکور و نیز سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌هاى یاد شده در چارچوب انواع روش‌های قراردادی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند.