تجهیزات برای صنایع آهن

ریختگری-foundry-دانش پرتو نقش جهان

جزئیات محصول

  • دسته بندی: قطعات ذوب آهن
  • ابعاد محصول:
  • تاریخ طراحی: يکشنبه 31 شهريور 1398
  • تاریخ تولید: يکشنبه 31 شهريور 1398
  • مشتری: ذوب آهن

توضیحات محصول