قطعات صنایع غیرآهنی

ریختگری-foundry-دانش پرتو نقش جهان

جزئیات محصول

  • دسته بندی: تمامی قطعات
  • ابعاد محصول:
  • تاریخ طراحی: سه شنبه 2 مهر 1398
  • تاریخ تولید: سه شنبه 2 مهر 1398
  • مشتری:

توضیحات محصول