تجهیزات صنایع آهن

ریختگری-foundry-دانش پرتو نقش جهان

جزئیات محصول

  • دسته بندی: قطعات ذوب آهن
  • ابعاد محصول:
  • تاریخ طراحی: شنبه 13 مهر 1398
  • تاریخ تولید: شنبه 13 مهر 1398
  • مشتری: قطعات ذوب آهن

توضیحات محصول